Tas ir pienācis.
Koksnes cenas ir stabilizējušās un ir īstais brīdis to izmantot.

Uztici apsaimniekošanu ZLM:
– godīgi novērtējam īpašuma vērtību;
– profesionāli apsaimniekojam mežu un zemi;
– iedziļināmies saimnieka vajadzībās.

ZLM profesionālie eksperti ir gatavi palīdzēt mežu īpašniekiem egļu mizgrauža invadētajās, kā arī pagaidām neskartajās teritorijās, izstrādājot individuālu rīcības plānu vērtīgo egļu mežaudžu apsaimniekošanā. Uzzināt vairāk

Meža nozare ir apaugusi ar mītiem. Noskaties īso kursu un sāc saimniekot savā mežā ar svaigu skatu

Meža
apsaimniekošana

Iepazīstiet pareizas meža apsaimniekošanas posmus un paaugstiniet sava meža vērtību!

Meža
inventarizācija

Fiksējiet koksnes apjomu, stāvokli, vērtību un apstākļus savā mežā.

Zemes un
īpašumu iegāde

Mūsu vērtība ir godīga sadarbība. Uzziniet mūsu piedāvājumu par savu īpašumu jebkurā vietā

Citi
pakalpojumi

Meža un īpašumu vērtēšana, cirsmu iegāde, stigošana, dastošana, jaunaudžu kopšana, juridiskie pakalpojumi, mērniecība.

Meža apsaimniekošana

Iepazīstiet pareizas meža apsaimniekošanas posmus un paaugstiniet sava meža vērtību!

Meža inventarizācija

Fiksējiet koksnes apjomu, stāvokli, vērtību un apstākļus savā mežā.

Zemes un īpašumu iegāde

Mūsu vērtība ir godīga sadarbība. Uzziniet mūsu piedāvājumu par savu īpašumu jebkurā vietā

Citi pakalpojumi

Meža un īpašumu vērtēšana, cirsmu iegāde, stigošana, dastošana, jaunaudžu kopšana, juridiskie pakalpojumi, mērniecība.

Kāda ir Jūsu meža vērtība?
0 +

veiksmīgu
sadarbību

0 ha

atjaunotu
platību

0 + ha

apsaimniekojamo
platību

0 + m3

izstrādāta koksnes
apjoma

Kāda ir Jūsu meža vērtība?