Meža inventarizācija

Fiksējiet koksnes apjomu, stāvokli, vērtību un apstākļus savā mežā.

Meža inventarizācija ir meža reālā stāvokļa dokumentēšana un kartēšana, kā ietvaros tiek veikta meža taksācija, precizētas mežā iekļautās un tam piegulošās teritorijas un meža infrastruktūras objekti.

Mūsu komandā ir sertificēti meža taksatori ar ilggadēju pieredzi – veiksim Jūsu meža inventarizāciju un dokumentu sagatavošanu ātri un kvalitatīvi. Pēc nepieciešamības nodrošināsim meža apsaimniekošanas plāna izgatavošanu.

Jūsu, kā meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir nodrošināt pirmreizējo meža inventarizāciju savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajos mežos, kā arī atkārtot vismaz reizi 20 gados, un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestam.

Aktuāla meža inventarizācija ir nepieciešama, lai:
– apzinātu meža stāvokli un tā sastāvu;
– veiktu koku ciršanu mežā;
– pretendētu uz Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā;
– saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tās dokumentēšana. Meža taksācija sniedz datus par meža resursu daudzumu, teritoriālo izvietojumu, sastāvu un struktūru. Meža taksācija ir mežaudzes, meža masīva, cirsmas, mežā augošu koku, nozāģētu koku un sagatavotu kokmateriālu koksnes daudzuma, labuma un vērtības noteikšana. Dati par audzes krājas pieaugumu ļauj prognozēt meža izmantošanu. Lai izveidotu jaunu taksāciju, meža īpašniekam jāsazinās ar taksatoru vai jāuztic to izdarīt mums.

Meža inventarizācija tiek izgatavota 2 līdz 3 nedēļu laikā. Pēc iesniegšanas Valsts meža dienestā meža inventarizācija tiek apstiprināta 30 dienu laikā. Meža inventarizācija tiek sagatavota 2 eksemplāros – pa vienam eksemplāram meža īpašniekam un Valsts meža dienestam.

Sazinieties ar mums

Uzziniet individuālu piedāvājumu vai piesakiet konsultāciju! Garantējam atbildi 1 darba dienas laikā.

Augstākā kvalitāte ir mūsu standarts

Pieredze

Darbojamies visā Latvijas teritorijā jau kopš 2014.gada. Mūsu komandā ir augsti kvalificēti meža nozares speciālisti ar ilggadēju praktisko pieredzi.

Atbildība

Balstāmies videi draudzīgos un sociāli atbildīgos principos, ar mērķi stiprināt mežu nozares ilgstpējību.

Kvalitāte

Mežu apsaimniekošanas, saglabāšanas un attīstības stratēģija ir mūsu ekspertīze.

Uzticība

Lepojamies ar ilggadēju sadarbību ar ikvienu klientu un pozitīvām rekomendācijām! Esam viens no vadošajiem mežu apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā.

Kāda ir Jūsu meža vērtība?