Pakalpojumi

Rīcības plāns mizgrauža invāzijas ārkārtas situācijā

ZLM profesionālie eksperti ir gatavi palīdzēt mežu īpašniekiem egļu mizgrauža invadētajās, kā arī pagaidām neskartajās teritorijās, izstrādājot individuālu rīcības plānu vērtīgo egļu mežaudžu apsaimniekošanā.

Noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi saistībā ar mizgrauža izplatību

Lai aizsargātu vērtīgās egļu mežaudzes un mazinātu postījumus, kas saistītai ar egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, valdība 28. martā apstiprinājusi Zemkopības ministrijas  rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, nosakot saimnieciskās darbības ierobežojumus un aizsardzības pasākumus mizgrauža aktivitātes samazināšanai. 

Ārkārtējā situācija izsludināta Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģiona 32 novadu 230 pagastos no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Ārkārtējās situācijas teritorijā ir noteiktas A; B un C aizsardzības zonas:

  • – A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze,
  • – B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas,
  • – C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes.

A; B; C aizsardzības zonās noteikti koku ciršanas ierobežojumi un daudziem mežu īpašniekiem tiek apturēti izdotie koku ciršanas apliecinājumi, lai terpēni nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas, tomēr tie mežu īpašnieki, kas saņēmuši Valsts Meža dienesta (VMD) sanitāro atzinumu, šobrīd var izcirst svaigi invadētus kokus sanitārā vienlaidus cirtē. Lai nodrošinātu nekavējošu pasākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā, VMD apliecinājumu (kura derīguma termiņš ir divi mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas) koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. ZLM aicina saimniekus rīkoties atbildīgi, lai samazinātu mizgrauža izplatību, ievērojot VMD prasības.

Mūsu sertificētie eksperti ir gatavi palīdzēt mežu īpašniekiem risināt neskaidros jautājumus, veicot mežaudžu apsekošanu un sastādot individuālu rīcības plānu gan invadēto mežaudžu apsaimniekošanai, lai palīdzētu mizgrauža skartajās teritorijās; gan vēl invāzijas neskarto mežaudžu īpašniekiem vērtīgo mežaudžu saudzēšanai. 

Piesakies rīcības plānam!

Ja radušies jautājumi – vienmēr vari sazināties ar mums – zvanot +371 2424 2222, vai rakstot uz [email protected].