Pakalpojumi

Rīcības plāns mizgrauža invāzijas ārkārtas situācijā

ZLM profesionālie eksperti ir gatavi palīdzēt mežu īpašniekiem egļu mizgrauža invadētajās, kā arī pagaidām neskartajās teritorijās, izstrādājot individuālu rīcības plānu vērtīgo egļu mežaudžu apsaimniekošanā.

Noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi saistībā ar mizgrauža izplatību

Lai aizsargātu vērtīgās egļu mežaudzes un mazinātu postījumus, kas saistīti ar egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, Valsts meža dienesta ģenerāldirektors līdz 2024. gada beigām ir izsludinājis masveida savairošanās situāciju Latvijā.

Saimnieciskās darbības ierobežojumi noteikti visā Latvijas teritorijā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 31. augustam vērtīgo egļu mežaudžu aizsardzībai.

Saimnieciskās darbības ierobežojumi ir noteikti A; B; C un D aizsardzības zonas:

  • A aizsardzības zona, kurā ietilpst vērtīgā egļu mežaudze,
  • B aizsardzības zona, kurā ietilpst skujkoku mežaudzes 100 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes nogabala ārējās robežas,
  • C aizsardzības zona, kurā ietilpst egļu mežaudzes 101 – 500 metru attālumā no vērtīgās egļu mežaudzes;
  • D zona, atrodas ārpus A, B un C zonām.

A; B; C aizsardzības zonās noteikti koku ciršanas ierobežojumi un daudziem mežu īpašniekiem tiek apturēti izdotie koku ciršanas apliecinājumi, lai terpēni nepievilinātu mizgrauzi un mežaudzes būtu aizsargātas, tomēr tie mežu īpašnieki, kas saņēmuši Valsts Meža dienesta (VMD) sanitāro atzinumu, šobrīd var izcirst svaigi invadētus kokus sanitārā vienlaidus cirtē. Lai nodrošinātu nekavējošu pasākumu izpildi egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas laikā, VMD apliecinājumu  koku ciršanai sanitārajā vienlaidu cirtē izsniedz piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Egļu astoņsobu mizgrauzis uzskatāms par visagresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli visā Eirāzijā, jo tas var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus koku, tāpēc ZLM aicina saimniekus rīkoties atbildīgi, lai samazinātu mizgrauža izplatību, ievērojot VMD prasības.

Mūsu sertificētie eksperti ir gatavi palīdzēt mežu īpašniekiem risināt neskaidros jautājumus, veicot mežaudžu apsekošanu un sastādot individuālu rīcības plānu gan invadēto mežaudžu apsaimniekošanai, lai palīdzētu mizgrauža skartajās teritorijās; gan vēl invāzijas neskarto mežaudžu īpašniekiem vērtīgo mežaudžu saudzēšanai. 

Piesakies rīcības plānam!

Ja radušies jautājumi – vienmēr vari sazināties ar mums – zvanot +371 2424 2222, vai rakstot uz [email protected].