Pakalpojumi

Stigošana

Sniedzam stigošanas un stigu skiču sagatavošanas pakalpojumus.

Neatņemams meža apsaimniekošanas darbu posms ir cirsmu stigošana, lai sagatavotos koku izstrādei. Stigas atvieglo orientēšanos mežā – tām jābūt skaidri redzamām un atzīmētām. Stigas nodrošina koku izstrādes procesa norisi ieplānotās cirsmas robežās.

Stigošana un stigu skiču zīmēšana ir nepieciešama, lai veiktu:

  • ciršanu galvenajā cirtē (skice jāiesniedz kopā ar iesniegumu Valsts meža dienestā);
  • sanitāro cirti – novāktu bojātos kokus pēc vēja postījumiem, snieglauzēm, sniegliecēm, kā arī kukaiņu, dzīvnieku un uguns postījumu likvidēšanai.

Cirsmu atzīmēm dabā un robežām jāsakrīt ar Valsts mežu dienestā iesniegtajām skicēm – mūsu speciālisti ātri un precīzi sagatavos skices un nepieciešamos dokumentus atbilstoši aktuālajām prasībām.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cirsmu stigošanas procesā tiek iezīmētas cirsmas robežas, uzmērīti malu garumi un azimuti. Dabā stigas izvietotas Rietumu-Austrumu un Ziemeļu-Dienvidu virzienā. Par skaidri redzamu stigu ir uzskatāma mežaudze līdz 20 gadu vecumam, izcirtums, zeme (kuras lietošanas veids nav mežs), robežstiga, meža infrastruktūras objekts vai apvidū ar krāsu, lenti vai vizūrstigu iezīmēta cirsmas robeža.

Cirsmu skices tiek zīmētas, izmantojot GPS ierīci vai uzzīmējot datorprogrammā, pēc iepriekš ievāktām koordinātēm, kā rezultātā tiek iegūts cirsmas ārējo robežu grafisks attēls.

Sazinieties ar mums

Uzziniet individuālu piedāvājumu vai piesakiet konsultāciju! Garantējam atbildi 1 darba dienas laikā.

Augstākā kvalitāte ir mūsu standarts

Pieredze

Darbojamies visā Latvijas teritorijā jau kopš 2014.gada. Mūsu komandā ir augsti kvalificēti meža nozares speciālisti ar ilggadēju praktisko pieredzi.

Atbildība

Balstāmies videi draudzīgos un sociāli atbildīgos principos, ar mērķi stiprināt mežu nozares ilgstpējību.

Kvalitāte

Mežu apsaimniekošanas, saglabāšanas un attīstības stratēģija ir mūsu ekspertīze.

Uzticība

Lepojamies ar ilggadēju sadarbību ar ikvienu klientu un pozitīvām rekomendācijām! Esam viens no vadošajiem mežu apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā.

Kāda ir Jūsu meža vērtība?